Δίπλωμα ευρεσυτεχνίας (OBI) AN Digital-4G

Η ψηφιακή κεραία AN Digital-4G είναι βραβευμένη με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με αριθμό 1008497 από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελλάδος που απονεμήθηκε στις 28/05/2015!
Δείτε το δίπλωμα εδώ